AAD האקדמיה האמריקאית לבלט

תכנית שנבנית ע"י מנהלת האקדמיה האמריקאית לבלט בניו-יורק. התוכנית פונה לרקדנים בגילאי 5-18 ובנויה מקומפוזיצייות מתפתחות לפי שלבים.
בכל שלב, לומדים התלמידים חומרים ונבחנים עליהם אל מול נציגי האקדמיה. הבחינה עצמה היא מופע חגיגי מול קהל, הורים וחברים. בסיום המופע מתקיים טקס חגיגי בו נציג האקדמיה למחול בניו יורק מעניק לכל משתתף תעודה ומדליה.
תוכנית לימוד זו מעודדת רקדנים להעמיק בבלט קלאסי, שהוא בסיס חשוב ביותר להתפתחותו של רקדן.

 
seperator
למידע ותיאום שיעור ניסיון כתבו לנו:
     

שובל
בית ספר למחול בראשון לציון